Triển khai Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và Đấu giá tài sản

(THTG) Ngày 8.6, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và Luật Đấu giá tài sản. Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Trien khai luat

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức nhấn mạnh đến tầm quan trọng và tất yếu của các luật trong điều kiện phát triển của đất nước. Các luật này đã được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kì họp thứ 2. Luật Tín ngưỡng Tôn giáo được xây dựng trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo, bám sát tinh thần của Hiến pháp năm 2013; quán triệt sâu sắc và thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo.

Trien khai luat1

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Luật Đấu giá tài sản đảm bảo tính minh bạch khách quan trong đấu giá tài sản, xác định rỏ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, tránh gây thất thoát cho tài sản nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị, cán bộ được giao làm nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật của các sở ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố, tiếp thu đầy đủ tinh thần của văn bản pháp luật mới.

Still0608_00030Trien khai luat6

Các đại biểu nghe triển khai nội dung các văn bản luật. Ảnh: Trần Liêm

Tại hội nghị, báo cáo viên cùng đại biểu nghiên cứu những nội dung cơ bản của các văn bản luật. Theo đó, Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều, Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Trien khai luat4

Ảnh: Trần Liêm

 

Riêng đối với Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo gồm 9 hương, 68 điều, Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo…

Trien khai luat3

Ảnh: Trần Liêm

Việc triển khai tốt các luật sẽ giúp các cơ quan ban ngành tham mưu,tổ chức triển khai lại cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn theo nội dung và hình thức phù hợp đảm bảo đưa luật vào đời sống thiết thực và hiệu quả.

Thanh Thảo