Triển khai kế hoạch tổ chức lễ giỗ lần thứ 150 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

( THTG) Ngày 8/7, Ban tổ  chức các ngày lễ lớn của tỉnh  Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai  kế  hoạch  tổ chức lễ giỗ lần thứ 150 năm Ngày  Anh  hùng  dân tộc Trương Định tuẫn tiết .

le gio truong dinh

Đến dự  có ông  Trần Thanh Đức, phó chủ tịch  ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh. Anh hùng dân tộc Trương Định sinh năm 1820,  quê ở  huyện Sơn Tịnh, tỉnh  Quãng  Ngãi. Sau khi thành Gia Định  thất thủ vào  tay  thực dân Pháp, Trương Định cùng  với nhân dân  vùng  Gò Công  xây  dựng  căn cứ  khởi nghĩa chống thực  dân Pháp, hành  động  yêu  nước của ông  được nhân dân  Gò  Công  và Nam   Kỳ lục tỉnh suy  tôn  làm  “ Bình  Tây  đại nguyên soái”.  Trong  trận đánh Pháp  đêm  19  rạng  sáng ngày 20/8 /1864, ông  đã bị thương  nặng  và  đã tuẫn tiết để không rơi  vào tay  giặc.  Cái chết của ông  đã  được nhân dân vùng  Gò  Công  vô  cùng  thương tiếc  và lập  đền thờ để tưởng  nhớ  về vị Anh  hùng  dân tộc. Năm 2014, tròn 150 năm  ngày  giỗ của  Trương  Định.  Hai  đơn vị tỉnh  Tiền Giang  và tỉnh  Quãng Ngãi  phối  hợp  tổ chức lễ  giỗ Trương  Định  thật trang trọng.

Hiện nay  công  tác chuẩn bị lễ giỗ  lần thứ 150 năm Ngày  Anh  hùng  dân tộc Trương Định  tuẫn tiết rất  khẩn trương  và đúng  kế hoạch. Lễ giỗ của ông sẽ góp phần khơi  dậy  lòng  yêu  nước, tinh  thần  bất khuất  chống  giặc ngoại  xâm của dân tộc Việt  Nam.

 

CÔNG LUẬN