Triển khai kế hoạch giám sát về thực trạng và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(THTG) Ngày 21/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch giám sát về thực trạng và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Tiền Giang.

Mục đích của đợt giám sát là nhằm đánh giá thực trạng về chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2011-2015; nắm tình hình thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số thành phần, để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Qua đợt giám sát cũng để tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số thành phần, làm cơ sở để Ban Kinh tế Ngân sách- Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo lên Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các ngành, các cấp trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thời gian tới.

Theo kế hoạch, thời gian giám sát từ ngày 25/10 đến ngày 16/11/2016. Các cơ quan được giám sát gồm: Trung tâm xúc tiến đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND thành phố Mỹ Tho, UBND huyện Châu Thành và UBND tỉnh Tiền Giang.

An Phước