Triển khai cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 – 2020

(THTG) Ngày 10/5, Ban An toàn Giao thông tỉnh Tiền Giang triển khai Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 -2020.

3

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Trí

Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 -2020 bao gồm các nội dung: Tiếp tục duy trì và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho các tầng lớp nhân dân, nhất là những người trực tiếp tham gia các hoạt động trên tuyến sông; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa có tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; Duy trì, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình văn hóa giao thông đường thủy đạt tiêu chuẩn; Thực hiện mục tiêu kềm chế và giảm tai nạn giao thông đường thủy.

Hội nghị cũng đã triển khai Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2016-2020 gồm 18 thành viên.

Khánh Hồng

Các bài viết cùng chuyên mục