Triển khai công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2017

(THTG) Ngày 15/3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2017.

Tại buổi hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về Thông tư số 05 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 2017; về thực trạng nguồn nhân lực, nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, dự báo nguồn lực, cơ cấu ngành nghề trung hạn và ngắn hạn của tỉnh trong năm 2017.

1

Ảnh: Lê Long

Hội nghị nhằm đẩy mạnh, làm rõ hơn công tác phối hợp giữa ngành Lao động – Thương binh – Xã hội với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa tỉnh đồng thời tìm ra giải pháp trong việc điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo của các trường cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn liền với công tác khảo sát nhu cầu thực trạng sử dụng lao động hiện nay của các doanh nghiệp và học nghề nghiệp của người lao động nhằm thực hiện và đạt hiệu quả năm đầu tiên trong công tác tuyển sinh và đào tạo nghề nghiệp từ bậc cao đẳng trở xuống được thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

Trọng Hiếu