Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017

(THTG) Ngày 14/12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Untitled 1

Năm 2016, công tác thi hành án dân sự tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp tích cực của các ngành hữu quan đã tạo thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Công tác tổ chức tiếp tục được kiện toàn, công tác đào tạo được quan tâm đúng mức, giúp trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Về việc, đã giải quyết xong 14.659 trong tổng số 25.533 việc thụ lý, đạt tỷ lệ 73,3%, vượt so với chỉ tiêu Quốc hội giao 3,3%. Về tiền, đã giải quyết xong trên 387 tỷ 360 triệu đồng trong tổng số tiền thụ lý gần 1945 tỷ 280 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,2%, vượt so với chỉ tiêu được giao là 2,2%.

Đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là thi hành án dân sự có liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ngành thi hành án dân sự tỉnh nhà trong năm 2016. Ông đề nghị ngành thi hành án dân sự tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, chú trọng hoàn thiện hệ thống tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, giỏi về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh : Khánh Hồng