Triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.
Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng ngày 21/8. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Ngày 21/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng cùng 450 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới và khu vực hiện diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, các thế lực thù định tiếp tục chống phá quyết liệt; kích động, lôi kéo, hỗ trợ vật chất cho các nhóm, các đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan, phản động trong nước tiến hành các hoạt động chống phá đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Bối cảnh và tình hình trên đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi rất cao, nặng nề đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhất là đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Do đó, có thể khẳng định sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề quyết định sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cũng là tiền đề để bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu và đòi hỏi với các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Về công tác nhân sự, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt việc thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp và mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã đối với những nơi đủ điều kiện.

Bên cạnh đó cần quán triệt và làm tốt chủ trương bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chánh án Tòa án nhân dân, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan ở cấp tỉnh và cấp huyện không là người địa phương.

Thực hiện chủ trương bí thư cấp huyện và tương đương trở lên không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương, đơn vị, đồng thời phấn đấu thực hiện chủ trương này ở cấp xã. Quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng về độ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và độ tuổi giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021; cùng với đó thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 thì cũng thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Tô Huy Rứa cũng yêu cầu các cấp ủy cần làm tốt Báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; đồng thời làm tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên và của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Việc quán triệt phải đảm bảo để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng Chỉ thị và thực hiện thống nhất từ cơ sở đến các cấp ủy trực thuộc Trung ương. Các cấp ủy căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Nguồn Chính phủ