Tp. Mỹ Tho ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2017, giai đoạn II

(THTG) Sáng ngày 01.7, tại UBND Phường 4, Tp. Mỹ Tho, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Tp. Mỹ Tho tổ chức lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2017, giai đoạn II.

Dieu tra Dieu tra1

Tp. Mỹ Tho thực hiện tổng điều tra kinh tếtại Chợ Thạnh Trị, Phường 4, Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Việt Bình

Đợt tổng điều tra kinh tế giai đoạn II diễn ra từ 1 đến ngày 30/7/2017 nhằm thu thập thông tin của khối cá thể và tôn giáo. Theo thống kê ban đầu, Tp. Mỹ Tho có hơn 14.000 hộ cá thể là đối tượng điều tra giai đoạn II, để công tác điều tra đạt kết quả, Tp. Mỹ Tho đã huy động 300 cán bộ là tổ trưởng và điều tra viên để thực thi công tác điều tra.

Dieu tra3 Dieu tra4

Các hộ kinh doanh cung cấp thông tin cho các điều tra viên Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Việt Bình

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Những số liệu từ cuộc tổng điều tra này phục vụ cho tính toán chỉ tiêu tổng sản phẩm của toàn tỉnh và trong nước.

Sau lễ ra quân, Đoàn tổng điều tra kinh tế tỉnh Tp Mỹ Tho phối hợp với Cục thống kê tỉnh Tiền Giang đã tiến hành điều tra tạ các hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh tại chợ Thạnh Trị, phường 4 Thành Phố Mỹ Tho.

Trọng Hiếu