Tp. Mỹ tho đề xuất phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư Dự án Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ KHCN Tiền Giang

(THTG) Ngày 16/01, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Mỹ Tho tổ chức cuộc họp dân tại xã Mỹ Phong để triển khai dự thảo tờ trình đề xuất phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang, với sự tham dự của 11 hộ dân ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong bị ảnh hưởng của dự án.

vlcsnap-2018-01-17-10h44m36s961

Quang cảnh cuộc họp đề xuất phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư Dự án Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ KHCN Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Tại cuộc họp, các hộ dân được triển khai các nội dung về: nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ; điều kiện, đối tượng để được bồi thường đất; đơn giá bồi thường đất; chính sách hỗ trợ. Cụ thể, đối với đơn giá đất ở vị trí mặt tiền đường đal, đá cấp phối có mặt rộng từ 1,0 m trở lên (vị trí 3) có đơn giá bồi thường 1.532.000 đồng/m2; đối với đơn giá đất trồng cây lâu năm vị trí mặt tiền huyện lộ 89 (khu vực 1, vị trí 3) có đơn giá bồi thường từ trên 1,2 triệu đồng đến gần 2.940.000 đồng/m2; đối với đơn giá đất trồng cây hàng năm vị trí mặt tiền huyện lộ 89 (khu vực 1, vị trí 3) có đơn giá bồi thường từ gần 1,2 triệu đồng đến 2.927.000 đồng/m2.

vlcsnap-2018-01-17-10h47m01s903

Phát phiếu lấy ý kiến cho các hộ dân. Ảnh: Lê Thi

Sau khi nghe triển khai tờ trình đề xuất phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Mỹ Tho phát biên bản áp giá dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án, thông báo thu hồi đất để đầu tư dự án và phiếu lấy kiến cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

 Cẩm Linh