Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ

(THTG) Ngày 04/12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước và 10 năm thực hiện quy định 57 của Bộ Chính trị khóa X một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, đồng chí Võ Văn Bình – Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

vlcsnap-2017-12-04-15h09m29s937 vlcsnap-2017-12-04-15h11m40s970 

Quang cảnh hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII. Ảnh: Bùi Phong

Tính đến cuối năm 2016, tổng số cán bộ hiện có trong toàn tỉnh là 30.073 người. Trong đó cán bộ công tác Đảng, đoàn thể là 1.152, cán bộ cơ quan hành chính nhà nước là 2.123, cán bộ khối sự nghiệp là 26.174 người. Trong thời gian qua, công tác cán bộ luôn được tỉnh quan tâm. Ban thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, các ngành cụ thể hóa và ban hành kịp thời các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá cán bộ. Hàng năm Ban thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ công chức viên chức. Công tác quy hoạch cán bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo được yêu cầu về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, số lượng cán bộ quy hoạch, cơ cấu độ tuổi; đã chú trọng lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở để quy hoạch cấp trên. Bên cạnh đó, Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác luân chuyển cán bộ; công tác kiểm tra giám sát luôn được quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương III, công tác cán bộ của tỉnh cũng còn một số mặt hạn chế đã được các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém, đề xuất các giải pháp đổi mới về công tác cán bộ.

vlcsnap-2017-12-04-15h14m06s205

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; đồng thời đề nghị các cấp ủy, các địa phương cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và vị trí việc làm; thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4; quy hoạch các bộ phải đảm bảo phương châm động và mở, đảm bảo tính kế thừa, hàng năm phải rà soát để điều chỉnh, bổ sung kịp thời; đẩy mạnh đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, luân chuyển cán bộ; thực hiện đồng bộ giữa quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Khánh Hồng