Tổng kết hoạt động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016

(THTG) Chiều ngày 29/12, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang dự tổng kết hoạt động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

1

Ảnh: Lê Long

          Năm 2016, kết quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Khu vực kinh tế nông lâm sản và thủy sản tăng 3,6%. Cây lúa xuống giống 215.700 ha, tổng sản lượng đạt hơn 1.268.000 tấn, đạt 103,3% kế hoạch. Diện tích cây ăn trái tăng 2,7% so với năm trước, tổng sản lượng đạt gần 1,4 triệu tấn. Đàn heo, đàn bò, đàn gia cầm đều tăng. Tổng sản lượng nuôi và khai thác thủy sản đạt 224.380 tấn, tăng nhẹ so với năm trước. Trồng 1,44 triệu cây lâm nghiệp phân tán. Ra mắt 5 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đã công bố xã nông thôn mới của toàn tỉnh lên 17 xã. Đã chuyển đổi được gần 12.000 ha đất sản xuất lúa khó khăn về nước sang trồng rau màu, cây ăn trái, từng bước sản xuất thích ứng với hạn, mặn xâm nhập.

Năm 2017, ngành nông nghiệp Tiền Giang phấn đấu xây dựng cánh đồng lớn sản xuất 11.070 ha lúa với gần 15 ngàn hộ tham gia, có từ 12 đến 16 xã đạt nông thôn mới, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt 85%, giá trị tăng thêm khu vực nông lâm ngư nghiệp tăng từ 3,4 đến 3,8% so với năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2017, toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường xúc tiến thương mại quảng bá nông sản, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nông thôn.

Dịp này, Sở NN và PTNT tỉnh được Bộ NN và PTNT tặng cờ thi đua 2016. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của Sở NN và PTNT.

Kim Nữ