Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016

(THTG) Ngày 29/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ông Lê Tấn Việt, Phó Vụ trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh, ông Trần Kim Trát, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cùng tham dự.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức 15 cuộc Hội nghị trực tuyến kết nối 192 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện thành, thị và xã, phường thị trấn triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương. Trong đó, mỗi cuộc hội nghị có trên  97% cán bộ, đảng viên tham dự với tinh thần thái độ học tập nghiêm túc và nhận thức rõ các nội dung trọng tâm, cơ bản của Nghị quyết. Ngoài biên soạn và phân bổ các tài liệu học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Ban Tuyên giáo các cấp còn tham mưu tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí xuất bản trên địa bàn theo đúng tôn chỉ, mục đích qua đó phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Công tác tuyên truyền miệng, thông tin thời sự, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác khoa giáo, bồi dưỡng chính trị, lịch sử và giáo dục truyền thống cũng đạt được những kết quả tốt .

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tích đổi mới nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng theo hướng chủ động, kịp thời dự báo, nhận định sát tình hình đối với những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm tác động đến tư tưởng, niềm tin của cán bộ Đảng viên và nhân dân đối với Đảng để kịp thời giải quyết, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, định hướng./.

Trọng Hiếu