Tổng kết công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang với HĐND cấp huyện

(THTG) Sáng 31/01, HĐND tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố, Thị xã năm 2017.

Still0131_00007

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện.

Trong năm 2017, sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, các ban của HĐND cấp huyện được duy trì thường xuyên và chặt chẽ trong các hoạt động như: tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, giao ban hàng quí; hội thảo, hướng dẫn, trao đổi học tập kinh nghiệm. Qua công tác phối hợp đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của địa phương, từ đó phối hợp cơ quan có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của HĐND các cấp, đóng góp nhiều ý kiến sát với tình hình thực tế địa phương, nâng cao chất lượng báo cáo khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tại các kỳ họp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử, hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Still0131_00008 Still0131_00009

Các đại biểu đóng góp ý kiến công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang và Thường trực HĐND cấp huyện

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang và Thường trực HĐND cấp huyện vẫn còn một số hạn chế. Đại biểu dự hội nghị đã tập trung phân tích, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, tao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn  công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện trong thời gian tới.

Khánh Hồng