Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2012

(THTG) Ngày 21.3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013.

Theo báo cáo đánh giá, năm 2012, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng đi vào nề nếp. Trong công tác cải cách thể chế, đã ban hành 35 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần phục vụ công tác điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, năm 2012, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã tiếp nhận và giải quyết hơn 760 ngàn hồ sơ, phần lớn được giải quyết đúng hạn; công tác kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính thường xuyên duy trì, qua đó góp phần phục vụ tốt hơn yêu cầu của các tổ chức và công dân. Riêng đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngoài việc thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn và cử đi đào tạo, năm 2012, Hội đông nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chính sách thu hút 100 trí thức tốt nghiệp đại học dự nguồn chức danh phó chủ tịch UBND cấp xã giai đoạn 2012-2016.

Đặc biệt, năm 2012, Sở Nội vụ phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh Tiền Giang tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, trên 97% người dân đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, nghiệp vụ và việc hướng dẫn của cán bộ, công chức. Tuy nhiên, một số nội dung được đánh giá là tạm hoặc chưa tốt, cụ thể như: 13% người dân nhận xét vị trí làm việc của Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và các nội dung niêm yết công khai chưa thuận tiện, chưa rõ ràng, đầy đủ; 12% người dân yêu cầu bớt giấy tờ trong hồ sơ thủ tục…

Năm 2013, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ vào kết quả khảo sát, xem xét, làm rõ những nội dung mà người dân có đánh giá ở mức trung bình hoặc chưa tốt để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.