Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

(THTG) Ngày 24/7, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015. Đến dự hội nghị có ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Tiền Giang.

Qua 15 năm triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đến nay đã có trên 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, gần 94% ấp khu phố văn hoá, trong đó có 7 đơn vị cấp huyện đạt 100% ấp khu phố văn hoá, trên 95% cơ quan văn hoá, 11 công viên, 272 con đường và 335 cơ sở thờ tự đạt chuẩn văn hoá… Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ khá và hộ giàu ngày càng tăng; số hộ nghèo giảm còn 4,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/năm. Môi trường cảnh quan tại khu dân cư, cơ quan sạch đẹp, văn minh. Các giá trị văn hoá truyền thống được bảo tồn và phát huy. Các hủ tục, tập quán lạc hậu và tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi và xoá bỏ…

0

Ghi nhận những thành tích và đóng góp to lớn của các tập thể và cá nhân qua 15 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhân dịp này, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, trong đó UBND tỉnh tặng bằng khen cho 53 tập thể và cá nhân, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 66 tập thể và cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Tiền Giang biểu dương những thành tích đã đạt được qua 15 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục đưa các mục tiêu thực hiện phong trào này vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

 Phúc Huy