Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 12-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.

Tổng Bí thư gặp mặt các tân Đại sứ, Trưởng Cơ quan Việt nam ở nước ngoài

Tổng Bí thư gặp mặt các tân Đại sứ, Trưởng Cơ quan Việt nam ở nước ngoài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vinh dự được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao trọng trách, góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm đợt này làm việc gì cũng phải hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, phải đúng vai, thuộc bài.
Tổng Bí thư căn dặn: làm Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài tức là đại diện của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp thu tinh hoa của thế giới, là cây cầu hữu nghị và hợp tác, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước đang cần nguồn lực, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển, bởi vậy phải làm sao mang về nhân lực – vật lực – tài lực cho đất nước.
Cùng với “đúng vai – thuộc bài”, các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài còn cần có bản lĩnh, vững vàng, tự tin. Bản lĩnh đi đôi với trí tuệ và khôn khéo. Để làm được như vậy, phải xây dựng con người, xây dựng cơ quan đại diện cho thật tốt, đoàn kết, vững mạnh, tất cả vì dân, vì nước.
Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khẳng định sẽ hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các thỏa thuận, hiệp định hợp tác đã ký kết, không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các đối tác; làm tốt công tác bảo hộ công dân, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; đồng thời góp phần vì hòa bình, đoàn kết, hợp tác, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.
Nguồn SGGP