Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa XIII

Tối 30-1, Đại hội đã công bố danh sách trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Trung ương khóa XIII.

Tối 30-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Trung ương khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa XIII

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

I- Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước;
2 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;
3 Đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;
4 Đồng chí Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV TP Hà Nội;
5 Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
6 Đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;
7 Đồng chí Phạm Bình Minh Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
8 Đồng chí Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;
9 Đồng chí Lương Cường Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;
10 Đồng chí Nguyễn Hoà Bình Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao;
11 Đồng chí Nguyễn Văn Nên Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;
12 Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
13 Đồng chí Trần Cẩm Tú Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
14 Đồng chí Phan Đình Trạc Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;
15 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương;
16 Đồng chí Chu Ngọc Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội;
17 Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
18 Đồng chí Nguyễn Thuý Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
19 Đồng chí Trần Tuấn Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;
20 Đồng chí Dương Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy  viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
21 Đồng chí Bùi Minh Châu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Thọ;
22 Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;
23 Đồng chí Hoàng Xuân Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
24 Đồng chí Mai Văn Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;
25 Đồng chí Nguyễn Tân Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
26 Đồng chí Bùi Văn Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk;
27 Đồng chí Nguyễn Phú Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai;
28 Đồng chí Phan Việt Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam;
29 Đồng chí Trần Quốc Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương;
30 Đồng chí Nguyễn Văn Danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang;
31 Đồng chí Nguyễn Hồng Diên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
32 Đồng chí Đào Ngọc Dung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
33 Đồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính;
34 Đồng chí Nguyễn Chí Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
35 Đồng chí Võ Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương;
36 Đồng chí Nguyễn Quang Dương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;
37 Đồng chí Vũ Đức Đam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;
38 Đồng chí Huỳnh Thành Đạt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
39 Đồng chí Nguyễn Khắc Định Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hoà;
40 Đồng chí Phan Văn Giang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;
41 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình;
42 Đồng chí Trần Hồng Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
43 Đồng chí Nguyễn Đức Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội;
44 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên;
45 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
46 Đồng chí Lê Minh Hoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
47 Đồng chí Lữ Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu;
48 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
49 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
50 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
51 Đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
52 Đồng chí Lê Minh Khái Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ;
53 Đồng chí Nguyễn Đình Khang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
54 Đồng chí Trần Việt Khoa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng;
55 Đồng chí Điểu Kré Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương;
56 Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc;
57 Đồng chí Chẩu Văn Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Tuyên Quang;
58 Đồng chí Hầu A Lềnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
59 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương;
60 Đồng chí Lê Thành Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
61 Đồng chí Nguyễn Văn Lợi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Phước;
62 Đồng chí Võ Minh Lương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
63 Đồng chí Lê Trường Lưu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế;
64 Đồng chí Phan Văn Mãi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre;
65 Đồng chí Châu Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
66 Đồng chí Lại Xuân Môn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Cao Bằng;
67 Đồng chí Giàng Páo Mỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu;
68 Đồng chí Phạm Hoài Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
69 Đồng chí Trần Văn Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương;
70 Đồng chí Lê Thị Nga Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
71 Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
72 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;
73 Đồng chí Đoàn Hồng Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Nam Định;
74 Đồng chí Nguyễn Thành Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh;
75 Đồng chí Hồ Đức Phớc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước;
76 Đồng chí Trần Quang Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;
77 Đồng chí Hoàng Đăng Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;
78 Đồng chí Lê Hồng Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao;
79 Đồng chí Trần Lưu Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh;
80 Đồng chí Trần Văn Rón Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Long;
81 Đồng chí Vũ Hải Sản Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
82 Đồng chí Bùi Thanh Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao;
83 Đồng chí Trần Văn Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ;
84 Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hưng Yên;
85 Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn;
86 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận;
87 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
88 Đồng chí Phạm Viết Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Bà Rịa – Vũng Tàu;
89 Đồng chí Trần Sỹ Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
90 Đồng chí Vũ Hồng Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
91 Đồng chí Lê Văn Thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng;
92 Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;
93 Đồng chí Nguyễn Văn Thể Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
94 Đồng chí Lê Thị Thuỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam;
95 Đồng chí Trần Quốc Tỏ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;
96 Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
97 Đồng chí Dương Văn Trang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum;
98 Đồng chí Lê Minh Trí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
99 Đồng chí Lê Hoài Trung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
100 Đồng chí Huỳnh Tấn Việt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương;
101 Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
102 Đồng chí Lê Huy Vịnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
103 Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang;
104 Đồng chí Nguyễn Hữu Đông Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La;
105 Đồng chí Ngô Đông Hải Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình;
106 Đồng chí Đoàn Minh Huấn Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;
107 Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
108 Đồng chí Đặng Quốc Khánh Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang;
109 Đồng chí Đào Hồng Lan Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh;
110 Đồng chí Lâm Văn Mẫn Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng;
111 Đồng chí Hồ Văn Niên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Gia Lai;
112 Đồng chí Nguyễn Hải Ninh Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
113 Đồng chí Lê Quốc Phong Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp;
114 Đồng chí Bùi Nhật Quang Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
115 Đồng chí Thái Thanh Quý Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An;
116 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên;
117 Đồng chí Vũ Đại Thắng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình;
118 Đồng chí Lê Quang Tùng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị;
119 Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi;
II- Danh sách các đồng chí trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII
120 Đồng chí Dương Văn An Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận;
121 Đồng chí Nguyễn Doãn Anh Tư lệnh Quân khu 4;
122 Đồng chí Đỗ Thanh Bình Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang;
123 Đồng chí Lê Tiến Châu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang;
124 Đồng chí Hoàng Duy Chinh Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bắc Kạn;
125 Đồng chí Ngô Chí Cường Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Trà Vinh;
126 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương;
127 Đồng chí Hoàng Trung Dũng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh;
128 Đồng chí Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định;
129 Đồng chí Đỗ Đức Duy Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái;
130 Đồng chí Phạm Đại Dương Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên;
131 Đồng chí Lương Quốc Đoàn Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam;
132 Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế;
133 Đồng chí Nguyễn Văn Được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An;
134 Đồng chí Nguyễn Văn Gấu Chính uỷ Quân khu 9;
135 Đồng chí Vũ Hải Hà Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
136 Đồng chí Lê Khánh Hải Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;
137 Đồng chí Nguyễn Tiến Hải Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau;
138 Đồng chí Nguyễn Văn Hiền Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân;
139 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
140 Đồng chí Lê Quốc Hùng Thứ trưởng Bộ Công an;
141 Đồng chí Lê Quang Huy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
142 Đồng chí Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thanh Hoá;
143 Đồng chí Trần Tiến Hưng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh;
144 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh;
145 Đồng chí Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng Bộ Y tế;
146 Đồng chí Lê Quang Mạnh Bí thư Thành ủy Cần Thơ;
147 Đồng chí Lê Quốc Minh Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;
148 Đồng chí Trần Hồng Minh Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng;
149 Đồng chí Hà Thị Nga Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
150 Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;
151 Đồng chí Bùi Văn Nghiêm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long;
152 Đồng chí Trần Thanh Nghiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân;
153 Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc Thứ trưởng Bộ Công an;
154 Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc Tư lệnh Quân khu 3;
155 Đồng chí Thái Đại Ngọc Tư lệnh Quân khu 5;
156 Đồng chí Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai;
157 Đồng chí Lê Ngọc Quang Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam;
158 Đồng chí Lương Tam Quang Thứ trưởng Bộ Công an;
159 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng;
160 Đồng chí Vũ Hải Quân Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;
161 Đồng chí Trần Đức Quận Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng;
162 Đồng chí Trịnh Văn Quyết Chính uỷ Quân khu 2;
163 Đồng chí Nguyễn Kim Sơn Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
164 Đồng chí Nguyễn Thành Tâm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh;
165 Đồng chí Dương Văn Thái Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang;
166 Đồng chí Lê Đức Thái Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
167 Đồng chí Nguyễn Hồng Thái Tư lệnh Quân khu 1;
168 Đồng chí Nghiêm Xuân Thành Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
169 Đồng chí Phạm Xuân Thăng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương;
170 Đồng chí Nguyễn Trường Thắng Tư lệnh Quân khu 7;
171 Đồng chí Phạm Tất Thắng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
172 Đồng chí Trần Đức Thắng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
173 Đồng chí Lê Đức Thọ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
174 Đồng chí Lê Tấn Tới Thứ trưởng Bộ Công an;
175 Đồng chí Nguyễn Đình Trung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;
176 Đồng chí Ngô Văn Tuấn Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình;
177 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
178 Đồng chí Phạm Gia Túc Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương;
179 Đồng chí Hoàng Thanh Tùng Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
180 Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội;

II- Danh sách các đồng chí trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

1 Đồng chí Nguyễn Hoài Anh Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận;
2 Đồng chí Lê Hải Bình Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương;
3 Đồng chí Võ Chí Công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng;
4 Đồng chí Bùi Thế Duy Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
5 Đồng chí Vũ Mạnh Hà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang;
6 Đồng chí Nguyễn Long Hải Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn;
7 Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;
8 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;
9 Đồng chí U Huấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum;
10 Đồng chí Trịnh Việt Hùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên;
11 Đồng chí Bùi Quang Huy Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
12 Đồng chí Nguyễn Phi Long Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định;
13 Đồng chí Hồ Văn Mừng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa;
14 Đồng chí Phan Như Nguyện Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu;
15 Đồng chí Y Vinh Tơr Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;
16 Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng;
17 Đồng chí Vương Quốc Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh;
18 Đồng chí Mùa A Vảng Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên;
19 Đồng chí Huỳnh Quốc Việt Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau;
20 Đồng chí Nguyễn Minh Vũ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

Nguồn NLĐ