Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 1/2, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã họp phiên bế mạc, ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, thông qua Nghị quyết đại hội.
 Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc sau 8 ngày họp tại Hà Nội. Trong ảnh: Các đại biểu vào hội trường dự phiên bế mạc.

 Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc sau 8 ngày họp tại Hà Nội. Trong ảnh: Các đại biểu vào hội trường dự phiên bế mạc.

Trước phiên bế mạc, Đại hội đã hoàn thành công tác nhân sự với việc bầu Ban Chấp hành gồm 200 Ủy viên Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII (180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết) và bầu Bộ Chính trị (gồm 18 Ủy viên).

Trước phiên bế mạc, Đại hội đã hoàn thành công tác nhân sự với việc bầu Ban Chấp hành gồm 200 Ủy viên Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII (180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết) và bầu Bộ Chính trị (gồm 18 Ủy viên).
Các đại biểu thống nhất cao trong việc bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào vị trí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu thống nhất cao trong việc bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào vị trí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đoàn Chủ tịch tại phiên bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đoàn Chủ tịch tại phiên bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng.
Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội.

200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội.
Trong số 200 Ủy viên Trung ương có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.  

Trong số 200 Ủy viên Trung ương có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.  
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đại hội, đại biểu dự Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu các đồng chí vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đại hội, đại biểu dự Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu các đồng chí vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.
"Tập thể 200 thành viên của Ban Chấp hành Trung ương khoá mới, kể cả uỷ viên chính thức và dự khuyết xin hứa là khối đoàn kết thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói: Đại hội là dịp đã đoàn kết thì đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

“Tập thể 200 thành viên của Ban Chấp hành Trung ương khoá mới, kể cả uỷ viên chính thức và dự khuyết xin hứa là khối đoàn kết thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói: Đại hội là dịp đã đoàn kết thì đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp, thống nhất cao và rút ngắn được thời gian diễn ra Đại hội gần 2 ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp, thống nhất cao và rút ngắn được thời gian diễn ra Đại hội gần 2 ngày.
Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn vov.vn