Tọa đàm về đánh giá thực trạng và định hướng các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

(THTG) Ngày 7/12 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang tổ chức tọa đàm với chủ đề:  Đánh giá thực trạng và định hướng các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

1

Ảnh: Bá Thủy

          Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước nói chung và tỉnh Tiền Giang  nói riêng. Qua đó nêu lên những khó khăn trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay; đồng thời  đưa ra  nhiều gỉải pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ở tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới. Trong đó tập trung kiểm tra kiểm soát từ  nguồn  nguyên liệu chế biến đến thành phẩm; từ nguồn thức ăn trong chăn  nuôi đến việc thực hiện các qui trình sản xuất an toàn trong trồng trọt…

Buổi tọa đàm giúp cho  các cơ quan quản lý Nhà  nước, các doanh nghiệp, người tiêu dùng có cài nhìn rõ hơn về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay, một số nguyên nhân cũng như những thông tin hữu ích trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thùy Trang