Tọa đàm về “Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

(THTG) Ngày 6/12, tại tỉnh Tiền Giang, Cục công tác phía Nam Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về “ Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Tham dự tọa đàm có đại diện Sở Tư pháp các tỉnh trong khu vực.

Untitled 1

Ảnh : Minh Trí 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm nhằm để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày tham luận tập trung chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ lý do thể chế hoặc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc và các giải pháp xử lý, tháo gỡ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đưa ra các tình huống thực tế phát sinh trong quá trình công tác tại địa phương mình để trao đổi, thảo luận, từ đó tìm ra hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đồng thời cũng tích lũy, học hỏi được kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tương tự phát sinh trong thực tiễn.

Buổi tọa đàm giúp Bộ Tư pháp và các bộ ngành chức năng nghiên cứu để sửa đổi bổ sung các quy định, nhằm tăng cường hiệu quả công tác cai nghiện, phục hồi tốt và có hiệu quả đối với những người đã sa ngã vào tệ nạn ma túy, góp phần loại bỏ ma túy khỏi cộng đồng xã hội.

 

                                         An Phước