Tọa đàm “Tiền Giang với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

(THTG) Sáng 28/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Tiền Giang với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

1

Đến dự có ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; UBND tỉnh, các sở, ngành, Trường Chính trị tỉnh; Thường trực cấp ủy; Ban Tuyên giáo các huyện…

Trên 30 tham luận của các sở, ngành trình bày tại buổi tọa đàm thể hiện rõ việc thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tùy theo môi trường thực tiễn của đơn vị, địa phương mình như “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tỉnh Tiền Giang vừa hồng, vừa chuyên”; “Về thực tiễn công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Sở NN&PTNT Tiền Giang với 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Tư tưởng về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”…

Thực hiện Di chúc của Người, Ngành nông nghiệp Tiền Giang đã vượt qua khó khăn, giành được những thành tựu to lớn, đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần đó, Tiền Giang đã tiến công vào Đồng Tháp Mười biến vùng đất hoang hóa trở nên vùng đất chuyên canh mới, gắn với phát triển các cơ sở chế biến phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Quán triệt, kế thừa và vận dụng những quan điểm về giáo dục đạo đức đối với thanh niên của Bác Hồ, tuổi trẻ tỉnh nhà đã ra sức thực hiện 2 phong trào lớn:“ 5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “ 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho rằng: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử kết tinh trong đó những tinh hoa về tư tưởng, đạo đức cao đẹp của Bác; là tình cảm thiết tha, là tâm nguyện, niềm tin sâu sắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và các thế hệ mai sau. Ông nhấn mạnh chúng ta học tập Bác không ở đâu xa mà ngay trong cuộc sống hằng ngày diễn ra xung quanh ta, điều đó thể hiện qua công việc tại ngay đơn vị mình; qua cách đối nhân xử thế; thể hiện mối quan giữa đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp với nhau; nhất là mỗi cán bộ phải nêu gương Bác tận tâm, tận lực, hết lòng vì công việc, vì nhân dân.

Hồng Tuyến