Tọa đàm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thực hiện dân chủ trong công khai, minh bạch ở cơ sở

(THTG) Ngày  22/8, Ban Dân vận Tỉnh ủy tọa đàm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thực hiện dân chủ trong công khai, minh bạch ở cơ sở.

Ông Trần Long Thôn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động điều hành, quản lý vẫn còn hạn chế ở một số cơ quan, đơn vị, đó là một trong những lý do dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, làm giảm niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền.

1.33

Tham gia buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế; đồng thời giới thiệu những mô hình trên thực tế phát huy hiệu quả trong thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua các hình thức công khai, minh bạch để nhân rộng trong cộng đồng. Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền để dân chủ thật sự là yếu tố kết nối tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư, trong cơ quan, đơn vị; tạo sự đồng thuận của nhân dân, quy tụ các nguồn lực xã hội nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khánh Hồng