Tỉnh uỷ Tiền Giang Tổng kết Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác thanh niên

(THTG) Ngày 16-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 10 năm thực hiện quy chế cán bộ đoàn tỉnh Tiền Giang. Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Tinh uy so ketTinh uy so ket 1 Tinh uy so ket 2 Tinh uy so ket 3

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Qua 12 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với thanh niên và công tác thanh niên. Tiền Giang đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch phát triển cho thanh niên trên nhiều mặt như: Giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm,giảm nghèo, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế… Công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, chính quyền, chức danh lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể tiếp tục được chú trọng, tỷ lệ cán bộ trẻ giữ các chức danh lãnh đạo tăng hơn so với trước khi thực hiện Nghị quyết.

Tại hội nghị, có 10 tham luận của các đại biểu các sở ban ngành, các huyện ủy, huyện đoàn, tập trung vào các vấn đề như: Công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ đoàn; các vấn đề liên quan đến công tác đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, cán bộ đoàn các cấp…

Tinh uy so ket 7Tinh uy so ket 6

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí Thư Tỉnh uỷ Tiền Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang phân tích những hạn chế trong công tác thực hiện nghị quyết hiện nay: việc quy định độ tuổi giữ chức vụ bí thư phó bí thư Đoàn các cấp để trẻ hóa đội ngũ làm công tác thanh niên có nơi chưa thực hiện tốt; Chưa mạnh dạn giao diện bố trí cán bộ trẻ theo vị trí việc làm, để tạo nguồn khi có yêu cầu về công tác cán bộ; Cán bộ Đoàn quá tuổi chưa được bố trí công tác khác, dẫn đến giảm chất lượng hiệu quả; Hoạt động một số cán bộ Đoàn chuẩn bị đảm nhận vị trí chủ chốt thiếu phương hướng hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn chưa đảm bảo các văn bằng theo quy định; Quy hoạch bố trí nhân sự một số đơn vị địa phương chưa hợp lý…

Trong thời gian tới, để khắc phục tồn tại và phát huy những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thanh niên các cấp tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh niên phải gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác xây dựng đảng; trong xây dựng các chương trình hành động của các cấp các ngành cần gắn mục tiêu chiến lược đối với công tác thanh niên; thực hiện tốt quy chế làm việc giữa mặt trận tố quốc các đoàn thể chính trị xã hội với đoàn thanh niên.

Tinh uy so ket 5

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí Thư Tỉnh uỷ Tiền Giang tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích qua 12 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X). Ảnh: Trần Liêm

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 11 tập thể có thành tích tốt qua 12 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 10 năm thực hiện quy chế cán bộ đoàn tỉnh Tiền Giang.

Thanh Thảo