Tỉnh uỷ Tiền Giang tổng kết công tác xây dựng khu vực phòng thủ và bảo đảm Quốc phòng

(THTG) Ngày 25-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án bảo đảm Quốc phòng tỉnh Tiền Giang giai giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

vlcsnap-2020-11-26-09h02m41s769

vlcsnap-2020-11-26-09h06m00s091

vlcsnap-2020-11-26-09h06m10s993

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng khu vực phòng thủ và bảo đảm Quốc phòng. Ảnh: Trần Liêm

Quán triệt thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, của nhà nước về xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, cũng như các Nghị quyết, Nghị định của Trung ương về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng ở địa phương. Qua triển khai thực hiện, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, về ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tập trung xây dựng hệ thống công trình phòng thủ, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội luôn gắn với phòng an ninh, phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp hoạt động của các cấp, các ngành, từng bước xây dựng tỉnh Tiền Giang thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị đã xác định rõ hơn nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ là một trong nhiệm vụ trọng yếu của địa phương và ngay ở cơ sở. Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đã làm tốt trong công tác nòng cốt tham mưu xây dựng kế hoạch diễn tập hằng năm và xử lý tốt các tình huống về quốc phòng an ninh. Việc xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, có tính đồng bộ vững mạnh toàn diện trên các lĩnh vực, vừa phục vụ cho dân sinh, vừa đảm bảo quốc phòng – an ninh khi cần thiết. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư giúp phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai xóa đói giảm nghèo. Thực hiện tốt chính sách đối với quân nhân, hậu phương quân đội, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng tổ chức nhà nước, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh.

vlcsnap-2020-11-26-09h07m00s209

Ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các ngành các cấp, các ngành, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân qua 10 năm thực hiện Nghị Quyết của Tỉnh ủy, 10 năm thực hiện Đề án về xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, 5 năm thực hiện Đề án đảm bảo quốc phòng, đã góp phần giữ vững quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức hoạt động khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, hệ thống chính quyền các cấp trong tỉnh, cần nhận thức một cách đầy đủ và sâu sắc hơn, cả về lý luận và thực tiễn, phải tổ chức thực hiện chặt chẽ nghiêm túc, năng động với tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang cũng lưu ý cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định của cấp trên và chương trình trình hành động của Tỉnh ủy, về tiếp tục thực hiện việc xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ, về chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Trong quá trình thực hiện cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, xác định rõ vị trí, ý thức, về ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến lược khu vực phòng thủ, phải nhận thức rõ đâu là đối tượng và đâu là đối tác trong thời hình mới. Phải nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng khu vực phòng thủ. Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các đề án về xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo quốc phòng an ninh, quy hoạch, lập dự án xây dựng các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, công trình chiến đấu phải gắn với phương án bố trí chất lượng phù hợp sát với yêu cầu phòng thủ, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Trọng Hiếu