Tỉnh uỷ Tiền Giang tổng kết Chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh, trật tự

(THTG) Ngày 11-11, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiên Chỉ thị 48, sơ kết 5 năm thực hiện thực hiên Chỉ thị số 46, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12 gắn với triển khai Nghị quyết 51 của Bộ chính trị. Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Bán chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí trong Bản thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, Ban giám đốc Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2020-11-11-14h39m56s038

vlcsnap-2020-11-11-14h43m34s751

vlcsnap-2020-11-11-14h42m45s670

Quang cảnh hội nghị tổng kết Chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh, trật tự của Tỉnh ủy Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát trển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, gắn với việc triển khai Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Tiền Giang đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp nổi lên từ khi mới hình thành. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo khá chính xác tình hình thực tế, từ đó có kế hoạch  phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hoàn bình của các thế lực thù địch, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống diễn biến hòa bình, tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được thực hiện một cách quyết liệt. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng được đẩy mạnh. Các cấp ủy, các ngành và địa phương đã tích cực xây dựng, củng cố nhân rộng, các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự đạt hiệu quả ngay ở cơ sở… đã góp phần làm hạn chế và kìm chế phát sinh tội phạm một cách hiệu quả

vlcsnap-2020-11-11-14h47m12s083

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang ghi nhận, biểu dương các ngành, các cấp, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có nhiều thành tích đóng góp qua 10 năm thực hiên Chỉ thị 48, 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12 gắn với triển khai Nghị quyết 51 của Bộ chính trị. Đặc biệt là lực lượng vũ trang, trong đó nòng cốt là Công an các cấp đã góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đem lại sự  bình yên ở địa phương, ở cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cho rằng, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới ngày càng cấp thiết, toàn diện hơn. Đây là yêu cầu và nhiệm vụ cần phải được thực hiện nhất quán từ trong nội bộ, đến mỗi cán bộ Đảng viên, cho tới nhân dân, vì vậy ông đề nghị các cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể các huyện, thành thị cần tập trung có giải pháp kế hoạch khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trọng tâm là Chỉ thị số 48, Chỉ thị số 46, Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trong cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm trong tình hình mới, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Lực lượng vũ trang, nhất là Công an các cấp cần nắm chắc tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa đấu tranh triệt xóa các tổ chức, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các tổ chức phản động đưa người nước ngoài vào và các phần tử phản động lưu vong xâm nhập vào địa phương. Vô hiệu hóa các đối tượng có biểu hiện nhen nhóm phản động, không để hình thành các hội, nhóm, nhằm thực hiện động cơ chống phá. Công an tỉnh cần có kế hoạch phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng, bất ngờ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông. Đặc biệt, cần phải chủ động phản bác thông tin sai trái, thù địch ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị về đạo đức, lối sống, tự chuyển biến tự chuyển hóa trong nội bộ.

vlcsnap-2020-11-11-14h46m29s920

vlcsnap-2020-11-11-14h45m43s186

vlcsnap-2020-11-11-14h44m26s770

Trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Liêm

Dịp này Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã trao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Chỉ thị Chỉ thị 48 và 5 năm thực hiện thực hiên Chỉ thị số 46 của Bộ chính trị.

Trọng Hiếu