Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng

(THTG) Ngày 17-10, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường và kết hợp với trực tuyến gồm 290 điểm cầu và trên 44.000 Đảng viên tham dự.

vlcsnap-2023-10-17-15h19m40s497.png

vlcsnap-2023-10-17-15h24m44s356.png

vlcsnap-2023-10-17-15h28m31s812.png

Quang cảnh hội nghị trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang thông tin: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8-10 tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã bàn và cho ý kiến các nội dung về: báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các tiêu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ và một số nội dung khác. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

vlcsnap-2023-10-17-15h21m14s257.png

Ông Nguyễn Văn Danh –  Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Ban chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thanh Triều