Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết Nghị quyết 08

(THTG) Sáng ngày 3/10, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chí đô thị loại 1 thuộc tỉnh vào năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

1

         Căn cứ các tiêu chuẩn phân loại đô thị loại 1 theo quy định của Chính phủ, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy,  đến nay thành phố Mỹ Tho mới có 2 trong 6 nhóm tiêu chuẩn đạt điểm, còn 4 nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm theo yêu cầu. Tổng số điểm của 6 nhóm tiêu chuẩn mới đạt 65,6 điểm. Theo quy định của Chính phủ thì tổng thang điểm này phải đạt từ 70 đến 100 điểm.

Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố trong 2 năm qua đạt trên 11.600 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,7%. Thu nhập bình quân đầu đến cuối năm 2012 là 42,7 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Công tác lập thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị chưa đầu tư đúng mức; mạng lưới giao thông theo quy hoạch chậm thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và các Ban Đảng đã có nhiều ý kiến đánh giá kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết 08 của Tỉnh ủy và đề xuất nhiều giải pháp để Tỉnh ủy xem xét, lãnh đạo tăng cường thực hiện các tiêu chí đô thị loại 1 của Thành phố Mỹ Tho đến năm 2015.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Khang khẳng định:việc xây dựng Thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh đến năm 2015 là nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ; các cấp ủy Đảng, sở, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện để Thành phố Mỹ Tho hoàn thành các tiêu chí đúng theo thời gian đã định.

Công Thức