Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm

(THTG) Chiều ngày 9-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Ông Đỗ Tấn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của hệ thống chính trị tại Tiền Giang tiếp tục được phát huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng được đổi mới, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác dân vận của chính quyền được quan tâm gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, an ninh, quốc phòng, chăm lo đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời phản ánh và kiến nghị giải quyết những kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và bàn những giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận như: công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; Xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo trên địa bàn; công tác phối hợp với chính quyền trong thực hiện chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ ở cơ sở – Dân vận khéo – Dân vận chính quyền”; Những thuận lợi, khó khăn triển khai, thực hiện dân chủ tại các doanh nghiệp trên địa bàn….

6 tháng cuối năm, ngành Dân vận và Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức thực hành dân chủ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiếp tục tuyên truyền, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

         Mỹ Ngân