Tỉnh ủy Tiền Giang làm việc với Thành ủy TP. Mỹ Tho và Thị ủy thị xã Cai Lậy

(THTG) Trong 2 ngày 27 và 28/5, Ban thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang do đồng chí Trần Thế Ngọc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy TP. Mỹ Tho và Thị ủy thị xã Cai Lậy về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2014.

Theo báo cáo của Thành ủy TP. Mỹ Tho, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2014 của thành phố đạt 12,1%, thấp hơn so với Nghị quyết đề ra, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 7.500 tỷ đồng, tăng hơn 13,8%, đạt 102% so Nghị quyết, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 1.775 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch, phát triển 71 đảng viên mới… Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Thành ủy Mỹ Tho đã nêu lên những khó khăn vướng mắc, kiến nghị Tỉnh ủy – UBND tỉnh cho ý kiến giải quyết, tập trung vào những vấn đề như: Xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng chỉnh trang đô thị… Trên cơ sở những đề xuất của thành phố, các ban ngành của tỉnh đã và đang xem xét từng trường hợp cụ thể, nhằm giúp thành phố tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện giúp thành phố phát triển.

1

Phát biểu tại biểu làm việc, đồng chí Trần Thế Ngọc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang biểu dương những kết quả đã đạt được của TP. Mỹ Tho, đồng thời đề nghị Thành phố Mỹ Tho cần quan tâm hơn nữa tới cơ cấu kinh tế và vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, bởi lẽ, nhìn vào cơ cấu kinh tế, trong khi khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng, thì khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ có xu hướng giảm. Điều này cho thấy sự mất cân đối trong cơ cấu kinh tế, nhất là đối với TP. Mỹ Tho – đô thị trung tâm của tỉnh. Thời gian tới, TP. Mỹ Tho cần phải tiếp tục nghiên cứu, đề ra giải pháp để thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trong đó đáng chú ý là tính toán vốn đầu   tư cho từng lĩnh vực cụ thể, nhất là lĩnh vực thương mại dịch vụ, làm cơ sở cho sự phát triển trong những năm kế tiếp.

3

Tại thị xã Cai Lậy, ông Hà Thanh Hữu- Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ khi thành lập thị xã Cai Lậy đến nay. Qua đó ông cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc còn tồn tại như: Việc sắp xếp bố trí cán bộ chưa ổn định, gây khó khăn cho việc thành lập chi bộ, nhiều chi bộ chưa đủ số lượng đảng viên phải thành lập chi bộ ghép. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị còn thiếu. cơ sở vật chất, trang thiết bị của các phường chưa nhiều, không đáp ứng được điều kiện làm việc….

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thế Ngọc- Bí thư tinh ủy tỉnh Tiền Giang biểu dương hệ thống chính trị và các ban ngành đoàn thể thị xã Cai Lậy đã đi vào nề nếp hoạt động ổn định chỉ sau 1 tháng thành lập, và nêu ra một số giải pháp để thị xã Cai Lậy tập trung trong thời gian tới như: quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ cán bộ công chức. Kiện toàn, củng cố cơ sở Đảng; củng cố, hỗ trợ công nghiệp phát triển, đảm bảo sản xuất ổn định, kêu gọi đầu tư và kêu gọi đầu tư xây dựng và phát triển v…v để thị xã phát triển ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

Phúc Huy – Thùy Trang