Tỉnh ủy Tiền Giang học tập trực tuyến các nội dung của hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

(THTG) Ngày 23/11, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức kết nối hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung nghi quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII, do Ban bí Thư Trung ương Đảng tổ chức.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm trong học tập quán triệt,  kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình.

 vlcsnap-2018-11-23-15h12m55s495

vlcsnap-2018-11-23-15h10m48s172

Quang cảnh hội nghị trực tuyến các nội dung của hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm

Sau khai mạc, cùng với cả nước, đại biểu tỉnh Tiền Giang tham gia nghiên cứu các nội dung cơ bản của 4 chuyên đề gồm: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 và Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy Tiền Giang, sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đến cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, đơn vị,  tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, sớm đưa tinh nội dung của Hội nghị lần thứ 8 khóa XII của Đảng vào cuộc sống.

Thanh Thảo 

Tags: