Tỉnh Đoàn Tiền Giang phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

(THTG) Ngày 31/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn Thông Tiền Giang tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2018.

Still0731_00001Still0731_00000 Still0731_00003

Quang cảnh lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Long

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng đoàn viên thanh niên, giúp cho các đoàn viên thanh niên nắm chắc các chương trình hành động cách mạng, vấn đề lý luận, cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thể vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua cuộc thi, tỉnh Đoàn Tiền Giang mang muốn sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi, có thể truy cập vào website http://timhieunghiquyet.tuoitretiengiang.vn từ 30/7/2018 và trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Vòng sơ khảo diễn ra trong 8 tuần, từ 30/7/2018 đến hết ngày 23/9/2018 và dự kiến vòng thi chung kết, tổng kết và trao thưởng vào ngày 28/9/2018.

Thùy Trang