Tìm thấy hàng trăm hiện vật quanh tháp E7 Mỹ Sơn

Các hiện vật mới phát hiện được bao gồm: Phần trang trí đầu viên ngói Champa, một số mảnh vỡ của các vật dụng được làm bằng đất nung và nhiều viên ngói mũi lá còn nguyên vẹn.

1

Viện Bảo tồn Di tích (Bộ VHTT&DL), Sở VHTT&DL Quảng Nam và Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn đã nghiệm thu, bàn giao dự án trùng tu tôn tạo tháp E7 trong quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Trong quá trình trùng tu tháp E7, các chuyên gia đã thực hiện nhiều cuộc khai quật khu vực xung quanh tháp, lòng tháp và một số đoạn tường bao quanh tháp.

Các cuộc khai quật đã tìm thấy gần 200 hiện vật, gồm: Phần trang trí đầu viên ngói Champa, một số mảnh vỡ của các vật dụng được làm bằng đất nung và nhiều viên ngói mũi lá còn nguyên vẹn.

Những hiện vật này được bàn giao cho Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn quản lý, bảo vệ, trưng bày phục vụ khách tham quan du lịch và nghiên cứu.

Dự án trùng tu tôn tạo tháp E7 bắt đầu triển khai đầu năm 2011, với nguồn vốn đầu tư hơn 9 tỉ đồng. Sau 5 năm triển khai thực hiện trùng tu, tôn tạo và chống xuống cấp cho di tích, các chuyên gia của Viện Bảo tồn Di tích đã sử dụng nhiều loại chất liệu khác nhau để gia cố, gia cường, định vị, phục hồi nhiều chi tiết kiến trúc của tháp E7 một cách tỉ mỉ, hài hòa, gần với nguyên bản và phù hợp với không gian kiến trúc Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Đây là dự án mang nhiều ý nghĩa và giá trị thực nghiệm để bổ sung vào quy chuẩn tu bổ tháp Chăm, do các chuyên gia bảo tồn Việt Nam thực hiện. Tháp E7 cũng là tháp Chăm đầu tiên tại Mỹ Sơn sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (giai đoạn 2008-2020).

Ngoài việc hoàn thành dự án trùng tu tôn tạo tháp E7, các chuyên gia Ấn Độ đã phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành nhiều đợt khảo sát để thu thập thông tin dữ liệu, trên cơ sở đó sẽ đưa ra các giải pháp trùng tu tối ưu đối với quần thể các di tích trong khu A của Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành duy tu bảo dưỡng tường bao các khu vực tháp, bậc cấp, lối đi trong quần thể kiến trúc; tổ chức tuyên truyền, ký kết với các địa phương trong vùng phụ cận để bảo vệ tốt vùng đệm di sản.

VGP News