Tiểu sử tóm tắt đồng chí Châu Thế Bình (Vĩnh Bình)

Đồng chí Châu Thế Bình; tên thật là Châu Văn Tình; thường gọi: Vĩnh Bình, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1939. Quê quán: xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tham gia hoạt động cách mạng tháng 5 năm 1960.

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13 tháng 4 năm 1961.

Đồng chí đã kinh qua các nhiệm vụ:

– Tháng 5/1960 – 5/1961: Trưởng ban cán sự ấp, Phó Trưởng ban Binh vận xã, Xã đội phó, Bí thư Xã đoàn Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho.
– Tháng 6/1961 – 3/1968: Cán bộ, ủy viên, Phó Trưởng ban Binh vận  huyện Cai Lậy.
– Tháng 4/1968 – 8/1969: Huyện ủy viên, Trưởng ban Binh vận huyện Cai Lậy.
– Tháng 9/1969 – 12/1970: Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, phụ trách Khối  vận huyện Cai Lậy.
– Tháng 01/1971 – 12/1971: huyện Cai Lậy chia làm 2 huyện, được chỉ định làm Bí thư Huyện ủy kiêm Huyện đội chánh huyện Cai Lậy Nam.
– Tháng 01/1972 – 8/1974: Bí thư Huyện ủy Cai Lậy Bắc, tháng 10/1972 được chỉ định bổ sung Tỉnh ủy viên.
– Tháng 9/1974 – 4/1975: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Mỹ Tho.
– Tháng 5/1975 – 01/1977: Hợp nhất 2 huyện Cai Lậy, phân công Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
– Tháng 02/1977 – 3/1985: Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy; năm 1983 là Bí thư Huyện ủy Cai Lậy.
– Tháng 4/1985 – 10/1986: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang. Đến tháng 8/1986 được bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
– Tháng 11/1986 – 02/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
– Tháng 03/1988 – 11/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn chuyên gia tại tỉnh Puốc xát, Campuchia.
– Tháng 12/1988 – 02/1989: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo khai thác kinh tế vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Tiền Giang.
– Tháng 03/1989 – 12/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
– Tháng 01/1995 – 5/1996: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
– Tháng 6/1996 – 3/2001: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
– Tháng 4/2001: nghỉ công tác chờ hưu.
– Tháng 10/2002: nghỉ hưu trí.

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;
– Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;
– Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng;
– Huân chương Độc lập hạng Nhì;
– Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất;
– Huân chương chiến công hạng Nhất;
– Huân chương niên hạn hạng Nhất;
– Huân chương hữu nghị hạng Nhất;
– Huân chương Lao động hạng Nhất và Nhì;
– Huân chương Hữu nghị;
– Nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Trung ương và địa phương.