Tiếp tục tuyên truyền phố biến các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm

(THTG) Ngày 26/4 Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quí I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2017.

1

Ảnh: Minh Nguyên

Trong quí I, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tiền Giang chủ động triển khai hiệu quả và chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xảy ra trên địa bàn tỉnh.  Trong quí I các ngành chức năng đã kiểm tra 1.599 vụ, phát hiện vi phạm và xử phạt 597 vụ, thu nộp ngân sách số tiền trên 9 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phố biến các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm lành mạnh hóa thị trường tỉnh.

Thùy Trang

Các bài viết cùng chuyên mục