+ Ủy Ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017- 2022. + Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tổ chức chấm điểm các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Tiền Giang năm 2018 + Bệnh viện Y học Cổ Truyền Tiền Giang tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển (1978 - 2018) + Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có 1.483 thí sinh ở 39 trường đăng ký dự tuyển lớp 10 + Trường THPT Chuyên Tiền Giang có 496 học sinh dự tuyển...

Tiến hành quy trình phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiếp tục chương trình kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII, sáng 11/4, Quốc hội nghe Tờ trình phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe Tờ trình (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Căn cứ Thông báo số 05-TB/TW ngày 26/3/2016 của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII.

Căn cứ điều 9 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ khoản 2, Điều 12 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu  Phó Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Phó Chủ tịch Nước; Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc bổ nhiệm Trưởng ban công tác đại biểu.

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ. Căn cứ điều 38 của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông, bà có tên sau:

Trình  Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia:

1. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước.

Trình Quốc hội phê chuẩn  chức danh Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia:

1. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

2. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội.

3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Ông  Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

5. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

6. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

7. Ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban công tác đại biểu.

8. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

9. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

11. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

12. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

13. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Căn cứ Điều 88, Điều 89 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 9, Luật tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh như sau:

Trình Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên.

2. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

3. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh./.

Nguồn dangcongsan.vn

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận