Tiền Giang xây dựng triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất lúa

(THTG) Nhằm nâng cao năng lực quản lý, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng và lợi nhuận lúa gạo, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, trong năm 2018, thông qua việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin vào sản xuất lúa, tỉnh Tiền Giang sẽ triển khai xây dựng và thực hiện dự án Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất lúa giai đoạn 2018 – 2020. định hướng 2025.

vlcsnap-2018-02-28-10h02m06s453

vlcsnap-2018-02-28-10h02m31s562

vlcsnap-2018-02-28-10h03m00s192

Nông dân chăm sóc lúa. Ảnh: Bá Thủy

Để thực hiện có hiệu quả dự án này, trong năm 2018, tỉnh Tiền Giang sẽ xây dựng triển khai và thực hiện điểm ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất lúa trên diện tích 16 hecta,  đến năm 2020 sẽ nhân rộng ra khoảng 2.300 hecta và đến năm 2025 sẽ là 15.356/30.000 hecta vùng dự án. Để thực hiện tốt dự án này, tỉnh Tiền Giang sẽ triển khai thực hiện việc rà soát quy hoạch sản xuất lúa và chọn địa bàn thực hiện; hỗ trợ và hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã có đủ năng lực, trình độ tiếp nhận ứng dụng 4.0 vào sản xuất lúa; đồng thời tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hình thành chuỗi giá trị trên lúa gao, kết nối cánh đồng lớn và mở rộng thị trường.

Với dự án Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất lúa được xây dựng và đưa vào triển khai thực hiện, sẽ giúp cho người nông dân phần nào giải phóng được sức lao động, quản lý sản xuất một cách khoa học, hiệu quả. Hình thành chuỗi giá trị trên lúa, giúp người dân an tâm hơn trong việc sử dụng vật tư nông nghiệp, làm tăng năng suất, giá trị và chất lượng lúa gạo, với mục tiêu tăng lợi nhuận ít nhất là 30% so với sản xuất  lúa truyền thống hiện nay.

Bá Thủy