Tiền Giang tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua yêu nước năm 2019

THTG) Ngày 10 – 01,  UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang năm 2019. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị; Các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, HĐND, Ủy ban Nhân dân; Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cùng tham dự hội nghị.

vlcsnap-2020-01-10-16h09m32s659

vlcsnap-2020-01-10-16h05m59s940

vlcsnap-2020-01-10-16h06m09s174

Quang cảnh hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua yêu nước năm 2019. Ảnh: Việt Bình

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Tiền Giang đã phát động các phong trào thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Các ngành, các cấp đã cụ thể hóa thành những phong trào thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương để thực hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Điều đó thể hiện nổi bật qua 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và 06 chuyên đề thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Từ đó, mỗi phong trào, chuyên đề xuất hiện những cá nhân, tập thể, nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt 10.530 tỷ đồng, đạt 113%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2.8 tỷ UDS; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11.4%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13.4%; xuất khẩu tăng 16.6%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2.51%; ra mắt thêm 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục thực hiện đúng luật định. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, giải quyết việc làm, thông tin truyền thông, bảo vệ môi trường được chú trọng.

vlcsnap-2020-01-10-16h06m42s079

vlcsnap-2020-01-10-16h07m17s039

vlcsnap-2020-01-10-16h06m55s181

vlcsnap-2020-01-10-16h09m10s314

Trao Huân chương Lao động, Cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Việt Bình

Từ các hoạt động của phong trào thi đua yêu nước, năm 2019, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Tiền Giang đã tuyên dương trên 6.000 tập thể, cá nhân điển hình, tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang trong phong trào thi đua yêu nước.

Minh Toàn