Tiền Giang tựu trường năm học mới 2014- 2015

( THTG) Ngày 4/8, tất cả học sinh từ  cấp 1 đến cấp 3 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tựu trường năm học mới 2014- 2015. Ngày 11/8 sẽ đến bậc mầm non và nhà trẻ.

          Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang , dự kiến trong năm học mới 2014- 2015, Tiền Giang có khoảng 337.000 học sinh đến trường. Trong đó, nhà trẻ có khoảng 6.000 trẻ, bậc mầm non khoảng 52.900 học sinh; bậc tiểu học khoảng 138.000 học sinh; bậc THCS khoảng 102.800 học sinh; bậc THPT khoảng 37.800 học sinh.

2

          Trong tuần từ 4 đến 9/8, học sinh các cấp học đến trường vệ sinh trường lớp, ổn định nền nếp, ôn lại kiến thức và tập trung học các kiến thức trong môn học giáo dục công dân. Đối với học sinh lớp 1, học sinh sẽ đến trường để biết lớp, biết thầy cô, làm quen với môi trường giáo dục mới. Từ tuần 2 của tháng 8, các trường học từ cấp 1 đến cấp 3 sẽ  chính thức bước vào nội dung chương trình học tập.

 THU THỦY