Tiền Giang: Trúng mùa vụ lúa đông xuân

Trong vụ vụ lúa đông xuân 2010 - 2011, tỉnh Tiền Giang đã xuống giống được trên 80.000 ha, vượt gần 2% chỉ tiêu đề ra. Tính đến cuối tháng 3/2011, toàn tỉnh đã thu hoạch gần 55.000 ha với năng suất bình quân 68,1 tạ/ha và sản lượng đạt trên 371.000 tấn. Hiện nay, địa phương đang đẩy mạnh tiến độ thu hoạch nốt diện tích còn lại và khả năng sản lượng lúa vụ đông xuân vượt trên 521.000 tấn lúa.

              

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ  lúa đông xuân 2010 - 2011 tỉnh Tiền Giang trúng mùa và trúng giá, mức lợi nhuận cao. Với giá lúa tiêu thụ bình quân 5.200 đ - 5.400 đ/kg, mỗi ha nông dân lãi 13 đến 15 triệu đồng. Đặc biệt, lúa đạt tiêu chí Global GAP của HTX nông nghiệp Mỹ Thành (xã Mỹ Thành Nam, Cai Lậy) không chỉ trúng mùa mà còn được Công ty ADC bao tiêu toàn bộ với giá cao hơn giá thị trường 20% nên nông dân rất phấn khởi, bình quân, mỗi ha lúa Global GAP lãi từ 40 - 45 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay.