Tiền Giang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(THTG) Ngày 08/5, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-05-08-14h30m12s425

 vlcsnap-2018-05-08-14h29m28s120

Quang cảnh hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: Bùi Phong

Hội nghị đã thông qua nội dung cơ bản Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Kế hoạch 238 của UBND tỉnh Tiền Giang; Quyết định về thành lập Ban Chỉ  đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư  giai đoạn 2013 – 2020 cùa tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Tiền Giang)

vlcsnap-2018-05-08-14h28m16s901

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò rất quan trọng, dùng để tập hợp thông tin cơ bản về công dân, do Bộ Công an xây dựng và quản lý, nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, ông đề nghị các sở, ngành, UBND các, huyện, thị, thành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thời gian tới.

Trọng Hiếu