Tiền Giang triển khai trực tuyến kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

(THTG) Ngày 23-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (Khóa X) tổ chức Hội nghị trực tuyến, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Tại điểm cầu trung tâm (Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang) tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND; Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, tỉnh Tiền Giang cùng tham dự hội nghị.

vlcsnap-2019-10-23-14h05m45s211

vlcsnap-2019-10-23-14h05m53s528

 vlcsnap-2019-10-23-14h07m43s060

Quang cảnh hội nghị trực tuyến kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Ảnh: Minh Nguyên

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo nhanh các nội dung chính được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, hội nghị lần 11 diễn ra từ ngày 07-10 đến ngày 12-10-2019 tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

vlcsnap-2019-10-23-14h06m28s682

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí Thư Tỉnh ủy báo cáo nhan các nội dung Hội nghị lần thứ 11 của Đảng. Ảnh: Minh Nguyên

Ngoài ra, hội nghị lần thứ 11 đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ.

Thông  qua Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đề nghị lãnh đạo các cấp ủy Đảng, địa phương cần chủ động triển khai các nội dung của hội nghị đến cấp cơ sở và đảng viên trong đảng bộ; đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương…

Minh Toàn