+ Nhiều diện tích lúa tại các huyện phía Tây bị chuột cắn phá, khiến nông dân rất lo lắng. + Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thể Thao Du lịch tỉnh Tiền Giang với nhiều sắc màu từ thuyền hoa, pháo hoa và các tiếc mục văn nghệ đặc sắc. + Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. +Bộ nội vụ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019. + CEP chi nhánh Mỹ Tho trao quà cho hơn 920 thành viên, mỗi phần trị giá 300.000 – 500.000 đồng gồm: gạo, bánh ngọt, nước tương, bột ngọt, dầu ăn và đường.

Tiền Giang triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đưa Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021 vào đời sống, tạo chuyển biến thực sự trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và hành động trong cán bộ, đảng viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân. 

Ảnh: xaydungdang.org.vn

Ông Nguyễn Văn Danh cho biết, Tỉnh ủy đã có kế hoạch số 19-KH/TU nhằm thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động về nội dung chủ yếu trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội các cấp, các ngành được yêu cầu làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” và “học đi đôi với làm theo”… Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình, công việc, nhiệm vụ và chức trách của mình, có tác động thiết thực đối với xã hội nói chung; đồng thời báo cáo trước tập thể, chi bộ cơ quan, nơi sinh hoạt, công tác. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.


Tỉnh ủy Tiền Giang cũng yêu cầu trong quá trình triển khai quán triệt, thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả; khắc phục và ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị… Các nội dung chủ yếu cần được các cấp, các ngành quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện tốt, gồm: Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn các nội dung học tập và làm theo với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc ở địa phương. Để đưa phong trào vào chiều sâu, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, lâu dài, Tỉnh ủy Tiền Giang đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng văn hóa tinh thần của xã hội thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; tiếp tục nâng cao chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên,…

Theo lộ trình, đến cuối năm nay, các cấp ủy và tổ chức đảng phải xác định các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương. Đặc biệt là các nội dung về đổi mới phong cách, tác phong, chống bệnh quan liêu, cửa quyền, hình thức, xa rời quần chúng; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tốt tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết liệt trong giải quyết công việc trên tinh thần nói đi đôi với làm. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực và động lực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng giai đoạn 2016 – 2020./. 

Minh Trí/TTXVN

 

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận