Tiền Giang tổng kết Dự án VAHIP giai đoạn 2007 – 2014

(THTG) Ngày 2/7, Ban Quản lý Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch cúm ở Việt Nam tại Tiền Giang, gọi tắt là Dự án VAHIP tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn 2007 – 2014. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Giai đoạn đoạn 2007 – 2014, Dự án VAHIP tại Tiền Giang hợp phần nông nghiệp đã hỗ trợ nâng cấp 9 chợ có bán gia cầm sống, nâng cấp an toàn sinh học cho 7 lò mổ gia cầm, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hàng ngàn lượt cán bộ thú y, y tế.

02

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày các tham luận, khẳng định dự án đã tác động đạt hiệu quả trong  phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch cúm ở Việt Nam. Năng lực giám sát dịch bệnh từ tỉnh, huyện đến cơ sở tăng lên rõ rệt, tăng cường khả năng kiểm soát và khống chế dịch bệnh. Hoạt động của Dự án đã hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Nông nghiệp và Y tế trong thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, kiềm chế  không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua. Ông cũng yêu cầu ngành Y tế và Nông nghiệp cần tiếp tục, duy trì hơn nữa trong công tác truyền thông và thường xuyên củng cố, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị của Dự án đã cấp, phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Dịp này, UBND tỉnh tặng 23 bằng khen cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án VAHIP, giai đoạn 2007 – 2014.

Hồng Tuyến