Tiền Giang tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015

(THTG) Ngày 6/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Năm 2015, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các ngành, các cấp thực hiện đạt kết quả khá toàn diện, việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra được quan tâm đẩy mạnh. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được cải thiện. Cơ chế một cửa liên thông ngày càng đi vào nề nếp, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực.

1

Trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung rà soát, thường xuyên cập nhật các văn bản mới để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các văn bản không còn phù hợp, tiếp tục áp dụng thi tuyển công chức, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tin gọn hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; nâng cao thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức đối với công dân. Đặc biệt cải cách thủ tục phải đảm bảo nguyên tắc đơn giản, minh bạch nhưng chặt chẽ, để chống tham nhũng và chống nhũng nhiễu.

2

Dịp này UBND tỉnh đã trao cờ thi đua cho UBND huyện Tân Phước, và tặng bằng khen cho 17 tập thể đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2015; tặng bằng khen cho 3 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi sáng kiến cải cách hành chính

Khánh Hồng