Tiền Giang tổng kết 15 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(THTG) Ngày 31-10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang dự và chỉ đạo hội nghị.

vlcsnap-2019-10-31-14h36m46s387

vlcsnap-2019-10-31-14h36m28s191

Quang cảnh hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: Bá Thủy

Theo đánh giá chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 15 năm qua luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, đoàn thể… đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới theo hướng tích cực; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành luôn được quan tâm thực hiện. Tổ chức bộ máy chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở được xây dựng và củng cố, kiện toàn thường xuyên, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phong phú, sinh động, có nhiều mô hình mới, hiệu quả ở cơ sở được nhân rộng; nguồn lực cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm đầu tư. Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật, khiếu nại đông người, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.088 tổ hòa giải với 7.052 hòa giải viên, 15 năm qua, các tổ hòa giải đã nhận và đưa ra hòa giải 43.285 vụ việc, trong đó hòa giải thành 31.209 vụ việc.

vlcsnap-2019-10-31-14h37m16s376

vlcsnap-2019-10-31-14h37m44s228

UBND tỉnh tặng bằng khen các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chỉ thị 32. Ảnh: Bá Thủy

Hội nghị đã được nghe nhiều tham luận của các ngành, các địa phương về kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 12 tập thể, 11 cá nhân có thành tích 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

vlcsnap-2019-10-31-14h38m26s228

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang ghi nhận và biểu dương thành tích của các ngành, các cấp, các tập thể và cá nhân đã đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới, ông đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần của Chỉ thị 32, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành trong thực hiện các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; củng cố kiện toàn hệ thống, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải lựa chọn, chắt lọc, ngắn gọn phù hợp với từng loại đối tượng, từng địa bàn dân cư.

Khánh Hồng