Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư

(THTG) Ngày 11/3, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34 – CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, bà Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang và các đồng chí lãnh đạo.

vlcsnap-2019-03-11-15h01m15s901

vlcsnap-2019-03-11-14h59m45s596

Quang cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư tại Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Chỉ thị 34 do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày 14/4/2009 và để thực hiện Chỉ thị này, Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Thông tri 26 ngày 30/6/2009. Qua 10 năm triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tư tưởng văn hóa, với những hoạt động cụ thể về giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác định hướng tuyên truyền trên báo chí và công tác truyền thông, truyên truyền nhiều hình thức đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái gây tiêu cực, chống lại đường lối phát triển quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

vlcsnap-2019-03-11-15h01m56s982

vlcsnap-2019-03-11-15h11m46s078

Các đại biểu thảo luận những mặt tích cực qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư tại hội nghị. Ảnh: Lê Long

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những mặt tích cực qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư, đồng thời khẳng định các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện tốt chỉ thị, ban chỉ đạo thường xuyên củng cố kiện toàn, cấp huyện và tương đương làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Ngoài ra, cán bộ đảng viên có nhận thức tích cực về âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là quản lý kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tránh tạo cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc.

Các bài tham luận cũng phân tích những nguyên nhân của hạn chế để khắc phục, tập trung vào 6 nội dung chính gồm: Vai trò lãnh đạo của đảng, vai trò người đứng đầu; sự chủ động thông tin thời sự, chủ động phản bác luận điệu, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, phân tích tình hình tư tưởng tình hình xã hội, quản lý văn hóa, báo chí, xây dựng lực lượng nhóm chuyên gia chuyên ngành qui tụ các thành phần trí thức, thanh niên, các lực lượng các thành phần xã hội để thực hiện phản biện và xây dựng.

vlcsnap-2019-03-11-15h06m19s362

Ông Lê Tấn Việt – Phó Vụ trưởng cơ quan thường trực  Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, đánh giá cao công tác thực hiện Chỉ thị 34 của Tỉnh ủy Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tấn Việt – Phó Vụ trưởng cơ quan thường trực  Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác thực hiện Chỉ thị 34 của Tỉnh ủy Tiền Giang, nhất là 07 nội dung hoạt động cụ thể, được triển khai thực hiện phong phú, hiệu quả cao. Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin thêm dự báo về công tác tư tưởng văn hóa thời gian tới rất phức tạp, cần lưu ý về công tác tuyên truyền các kênh báo chí địa phương, các đơn vị, các hội đoàn thể; trong quá trình tuyên truyền cần chú ý đến giới trẻ, thanh niên cùng nâng cao tư tưởng, lan tỏa những ý tưởng tích cực xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị cần tập trung quan tâm tăng cường quản lý, chủ động truyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng một cách công khai, dân chủ, để tránh những luận điệu lợi dụng xuyên tạc, cố tình phá hoại, gây tư tưởng hoang mang trong nhân dân.

vlcsnap-2019-03-11-15h04m22s987

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 94 tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lê Long

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 94 tỉnh Tiền Giang lưu ý 12 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chỉ thị 34 trong thời gian tới, trong đó chú trọng về tăng cường chỉnh đốn Đảng, tư tưởng đảng viên, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tăng cường quản lý tốt, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, báo chí xuất bản, mạng internet. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ lành mạnh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiếp thu chọn lọc, phát huy truyền thống giá trị văn hóa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác nắm bắt phân tích tình hình tư tưởng tâm trạng xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc khiếu kiện của nhân dân. Đồng thời các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thanh Thảo