Tiền Giang tổ chức lớp “ bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch”

 (THTG)  Nhằm nâng  cao  trình độ  nghiệp vụ cho  đội ngũ những  người  tham  gia   hoạt   động du  lịch  tại   Tiền Giang.  Sở Văn hóa  Thể thao  và Du  lịch  tỉnh Tiền Giang phối  hợp  với  trường  Trung cấp  Văn  hóa  tỉnh  Tiền  Giang  tổ chức  lớp “ bồi  dưỡng  nghiệp vụ  về  du  lịch”

Tham  dự  lớp  bồi  dưỡng có  trên 100 học viên, đối tượng  là những  thuyền  viên, người  lái  các phương  tiện giao  thông  đường  thủy tham   gia   hoạt động  du  lịch   tại  Tiền  Giang. Chương  trình  bồi  dưỡng  gồm có 5 chuyên đề: tổng  quan du  lịch  Việt  Nam, kiến thức  lễ tân và  văn hóa   giao   tiếp ứng  xử,   tâm lý  và phong tục  tập  quán của khách  du  lịch, kiến thức  sơ  cứu  trong  y  tế, Anh văn chuyên ngành  du  lịch ….  

Thời  gian lớp  bồi  dưỡng  nghiệp vụ  về  du  lịch diễn ra  trong 5   ngày, từ ngày 13 đến ngày 17/5/2013.