Tiền Giang tổ chức kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

       (THTG) Ngày 23/11, tại Bảo tàng tỉnh Tiền Giang, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Kim Mai, lãnh đạo các Sở Văn hóa Thể thao Du lịch các tỉnh An Giang , Cà Mau, Long An , Sóc Trăng và Bảo tàng Quân khu 9 cùng tham dự.

Cách đây 66 năm , ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh về việc bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam. Sắc lệnh này đặt nền móng cho việc phát triển toàn diện của ngành bảo tồn bảo tàng Việt Nam và sự nghiệp bảo tồn Di sản Văn hóa dân tộc .Ngày nay Việt Nam chọn ngày 23 tháng 11 hàng năm làm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Trong những năm qua, tỉnh Tiền Giang chú trọng nhiều đến công tác bảo tồn, trùng tu các di tích văn hóa lịch sử tại địa phương như: lập hồ sơ để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam công nhận 20 di tích cấp quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận 94 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra đối với các di sản văn hóa phi vật thể như đàn ca tài tử, hò cấy, múa bóng rỗi …tỉnh Tiền Giang cũng tổ chức sưu tầm, tổ chức liên hoan nhằm lưu giữ Di sản Văn hóa dân tộc.

      

Nhân dịp kỷ niệm ngày Di sảnVăn hóa Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao thẻ hội viên cho 6 cá nhân của tỉnhTiền Giang.