Tiền Giang tổ chức hội nghị hiệp thương, thống nhất người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

(THTG) Ngày 17-3, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

vlcsnap-2021-03-17-14h51m18s713

vlcsnap-2021-03-17-14h51m48s538

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lấy ý kiến người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Việt Bình

Theo quy định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ XV sẽ có 08 đại biểu, trong đó 05 đại biểu là người địa phương và 03 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Riêng đối với HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tiền Giang có 61 đại biểu. Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử, tỉnh Tiền Giang có 12 người ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội, bầu chọn 08 đại biểu. Về HĐND tỉnh, có 105 người ở cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểuHĐND tỉnh, trong đó có 01 người tự ứng cử, bầu chọn 61 đại biểu.

Sau khi thảo luận, Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 12 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, theo danh sách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang trình bày. Đồng thời, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thành lập danh sách sơ bộ những người ứng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 105 người, trong đó có 01 người tự ứng cử.

Hội nghị cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định.

Hữu Tâm