Tiền Giang tiếp tục phân bổ gần 120.000 liều vắc xin Covid – 19

(THTG) Theo BSCK2 Nguyễn Ngọc Chơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật(CDC) Tiền Giang cho biết: Tiền Giang vừa được phân bổ 115.830 liều vắc xin Pfizer, được sử dụng để tổ chức tiêm liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Với số lượng vắc xin Covid -19 tiếp nhận được CDC phân bổ hết cho 11 huyện, thị, thành.

tu vx 2

tu vx 3

Lưu trữ và bảo quản vắc-xin. ảnh: Thanh Hoàng

Cụ thể, TP Mỹ tho được phân bổ 14.148 liều và Bệnh viện Đa khoa trung tâm 1.500 liều, Cái Bè 13.692 liều, Cai Lậy 12.000 liều, TX.Cai lậy 17.310 liều, Tân Phước 10.002, Châu Thành 16.884 liều, Chợ Gạo 7.002 liều, Gò Công Tây 10.800 liều, Gò Công Đông 4.700 liều, TX Gò Công 6.276 liều, Tân Phú Đông 1.476 liều và Bệnh viện đa khoa trung tâm 2.492 liều.

Ngay sau khi tiếp nhận vắc xin, BSCK2 Nguyễn Ngọc Chơn, đề nghị: Các đơn vị phải lập kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo các quy định hiện hành về tiêm chủng; thực hiện tiêm chủng đúng đối tượng được phân bổ vắc xin; đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Bố trí Tổ thường trực cấp cứu, chuẩn bị đủ phương tiện trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu…

 Thanh Hoàng